טיסת היכרות
 טיסת היכרות + סימולטור
 טיסת היכרות לקיסריה
 טיסת היכרות במסוק
 שיעור טיסה - פלטינום
 הדרכת טיסה
 מדריך טיסה - רון בנטון

 

 טיסה בשמי הארץ
 טיסה רומנטית
 טיסה רומנטית לקיסריה
 טיסה רומנטית לראש פינה
 סימולטור טיסה
  מאמרים
המאמרים בהמשך העמוד נכתבו על ידי רון בנטון אשר הינו מדריך טיסה בכיר (CFII).  תדריכים אלו נכתבו בהתבסס על הניסיון המקצועי הרב ומתוך אלפי שעות הניסיון בהדרכת טיסה.
לשאלות בנושאים מקצועיים, ניתן לפנות ישירות לרון בנטון בטלפון 054-5777220

מצבי טיסה יסודיים – תדריך לקראת טיסת היכרות (טייס ליום אחד)

מצב טיסה יסודיים הינם מצבי הטיסה הרגילים של המטוס. במהלך טיסה רגילה אנו עוברים בין מצבים אילו ולכן חשוב להכיר אותם ולדעת כיצד מתפעלים את המטוס במצבים אילו.

מצבי טיסה יסודיים הינם -

  • טיסה ישרה ואופקית (גובה, מהירות וכיוון קבועים)
  • טיפוס (מהירות וכיוון קבועים גובה עולה בקצב קבוע)
  • הנמכה (מהירות וכיוון קבועים גובה יורד בקצב קבוע)
  • גלישה (מהירות וכיוון קבועים, גובה יורד בקצב קבוע)

במצבי הטיסה היסודיים המטוס צריך להימצא באיזון כוחות. באחריות הטייס לשמור על תאום מצב אף המטוס, וקביעת נתוני הגובה
או מהירות המטוס.

כלל חשוב בעת תרגול מצבי היסוד (כמו בשאר התרגולים) הוא שמירת "ראש בחוץ".
כלומר, נקפיד לטוס כאשר המבט ותשומת הלב מרוכזים בעיקר מחוץ למטוס. ורק מידי פעם "נציץ" פנימה לבחון את שעוני הטיסה בכדי לוודא שאכן הנתונים תואמים לבחירה שלנו.

הכלל של  "ראש בחוץ" נובע ממספר סיבות:
1. ההתייחסות לאף המטוס ביחס לקו האופק ולסביבה החיצונית מאפשרת להבחין בשינויים בנתוני הטיסה לפני ששעוני הטיסה מגיבים וכך בעצם למנוע את השינוי הלא רצוי.
2.הטסת המטוס עם "ראש בחוץ" תאפשר לנו להגיב בצורה יותר נכונה ויותר בטוחה לנעשה מסביב.
3. אחת המטרות שלנו בטיסה הינה גם ליהנות מהנוף. איך נהנה אם כל הזמן נסתכל פנימה...

באנלוגיה לכלי תחבורה שכולנו מכירים – מכונית. האם אנו נוהגים כשאנו מסתכלים רוב הזמן לתוך הרכב (ללוח השעונים) או שרוב הזמן המבט שלנו מרוכז בנעשה בחוץ? אין כל הבדל במקרה הזה בין נהיגה במכונית להטסת המטוס. אנו מסתכלים החוצה ומציצים אל מכשירי הטיסה כדי לקבל אימות נוסף למצב הטיסה.

כיצד מיישמים את שיטת הטיסה של "ראש בחוץ":
העיניים של הטייס צריכות לנוע באופן קבוע ולסרוק לפי השיטה הבאה:
אף מטוס...
מד גובה...
אף מטוס...
מד מהירות...
אף מטוס...
מד גובה...
וחוזר חלילה באופן רציף....

פירוש המושגים -
"אף מטוס" - בחינת מצב "אף המטוס" ביחס לאופק (ישרה ואופקית, טיפוס או הנמכה / גלישה) לוודא שאינו זז ביחס לפרמטרים החיצוניים שנבחרו. (נקודה רחוקה / קו אופק)
"מד גובה" – המכשיר המודד את גובה הטיסה. 
במצב של טיסה ישרה ואופקית – המכשיר צריך להראות לנו גובה קבוע ולא להשתנות.
במצב של טיפוס – המכשיר צריך להראות מספרים עולים - גובה עולה.
במצב של הנמכה / גלישה – המכשיר צריך להראות מספרים יורדים – גובה יורד.
"מד מהירות" – המכשיר המודד את מהירות הטיסה
במצב של טיסה ישרה ואופקית – המכשיר צריך להראות לנו מהירות קבועה ולא להשתנות.
במצב של טיפוס – המכשיר צריך להראות מספרים יורדים – המהירות יורדת.
במצב של הנמכה – המכשיר צריך להראות מספרים עולים – המהירות עולה.

טיסה ישרה ואופקית
הגדרת מצב: אנו נדרשים לשמור גובה, כיווון וסל"ד קבועים.
במצב זה נשתמש ב-
1. מד גובה
2. שמירת כיוון על ידי קביעת נקודה קרקעית רחוקה. באם נטוס כל הזמן לכיוון הנקודה שנבחרה, הרי שאנו שומרים על הכיוון
3. מכשיר משני שישמש אותנו לשמירת מהירות קבועה הינו - מד הסל"ד.

נסיקה (הנתונים מתייחסים למטוסי ססנה 152 וססנה 172)
הגדרת המצב: טיפוס תוך שמירת מהירות וכיוון קבועים.
במצב זה נשתמש ב-
1. מד מהירות – 65 קשר (מהירות טיפוס מיטבית)
2. כח מנוע – מלא, (מד סל"ד – 2400 סל"ד).
3. כיוון – נקודה רחוקה על האופק.
4. מכשיר משני לבחינת התוצאה – מד הגובה.

הנמכה
הגדרת המצב: הנמכה תוך שמירה על מהירות וכיוון קבועים וכח מנוע בסל"ד קבוע.
במצב זה נשתמש ב-
1. מד מהירות – בין 80 ל- 90 קשר.
2. מד סל"ד –  כ- 1700 סל"ד.
3. מכשיר משני לבחינת התוצאה – מד הגובה.

גלישה
הגדרת המצב: הנמכה תוך שמירה על מהירות וכיוון קבועים, כח מנוע בסרק.
1. מד מהירות – 65 קשר (מהירות גלישה מיטבית)
2. מכשיר משני לבחינת התוצאה – מד הגובה.


שתי טעויות נפוצות במיוחד בתרגול מצבי טיסה יסודיים:
1. ביצוע תנועות חטופות או חדות, במקום תנועות קלות של "סחיטה" והסטת ההגה לכיוון הרצוי.
2. קיבוע המבט במכשיר טיסה מסוים או באף המטוס במקום סריקה קבועה של מצב אף המטוס ו"הצצה" מהירה בכל פעם למכשיר אחר.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
השפעת הגהים

מטרת תדריך זה להביא להיכרות עם פעולת ההגאים והבנת שיטת העבודה עמם.
כל פעולה שהטייס עושה בתוך המטוס (במתכוון ושלא במתכוון) מייצרת שינוי על הגאי המטוס ומשפיעה על מצב הטיסה (גובה, כיוון, מהירות או שילוב שלהם).
המטרה בעת תרגול השפעת הגאים היא להכיר את האופן בו משפיע כל הגה על המטוס ואת אופן השימוש הנכון.

נקודה נוספת שחשוב להדגיש – בעת הפעלת כל הגה נוצרות תגובות ראשוניות ותגובות משניות. לעיתים ניתן למנוע את התגובות המשניות או להקטין את השפעתן. ולכן חשוב להכיר את התגובות ולפעול בהתאם לצורך.


הגאים ראשיים:
1. הגה הגובה ( תנועת עלרוד)
2. מאזנות (תנועת גלגול)
3. הגה כיוון (תנועת סבסוב)

הגאים משניים (אינם הגאים רגילים, אך השימוש בהם משפיע על מצב הטיסה):
4. מצערת
5. מקזז הגה גובה
6. מדפים

1. הגה הגובה
ממוקם בזנב המטוס ופועל סביב ציר הרוחב של המטוס ומשפיע על תנועת העלרוד.
ההגה נע מעלה ומטה, ומייצר עילוי חיובי או שלילי בזנב המטוס. עקב כך, הצד השני (אף המטוס) מגיב למעלה או למטה בתנועה נגדית לזנב המטוס.


הפעלת הגה הגובה מתבצעת על ידי הזזת מוט ההיגוי בתא הטייס קדימה ואחורה.
לדוגמא – טיפוס לגובה:
כאשר נרצה לטפס לגובה, נמשוך אלינו (לאחור) את מוט ההיגוי.
משיכה זו, גורמת להגה הגובה בזנב המטוס לעלות.
עליית הגה הגובה גורמת לעילוי שלילי בזנב המטוס ואז הזנב בעצם יורד כלפי מטה.
תנועת הזנב כלפי מטה, גורמת לאף המטוס לעלות כלפי מעלה והמטוס יטפס לגובה.

כמובן שמתקבלת תוצאה הפוכה כאשר דוחפים את מוט ההיגוי קדימה.

ההשפעה הראשונית של הגה הגובה – שינוי מצב אף המטוס -עילרוד


השפעות משניות של הגה הגובה:
1. עליה / ירידה בגובה.
2. הקטנה / הגדלת מהירות.
3. עליה / ירידה בסל"ד.

כיצד מתרגלים באופן מעשי?
בעת ההדגמה נמשוך בעדינות את מוט ההיגוי ונצפה לראות עליה של אף המטוס מעל לקו האופק. לאחר מכן נייצב את המטוס בטיפוס, ונסרוק את המכשירים: מהירות הטיסה, מד הגובה, ומד הסל"ד. במצב זה נצפה לראות את ההשפעה – ירידה במהירות, עליה בגובה, וסל"ד יורד בהתמדה.

כעת נדחף את מוט ההיגוי קדימה, ונוריד את אף המטוס מתחת לאופק. נייצב את המטוס במצב זה ונסרוק את מכשירי הטיסה - ואז נבחין כי המהירות עולה, הגובה יורד, והסל"ד עולה.

2. מאזנות
ממוקמות בחלקן האחורי של הכנפיים הרחק מגוף המטוס. המאזנות משפיעות על ציר האורך של המטוס ועל מומנט הגלגול של המטוס.
הפעלתן נעשית על ידי הטיית מוט ההיגוי ימינה ושמאלה.

ההשפעה הראשונית של המאזנות: שינוי איזון הכנפיים וגלגול המטוס.


השפעות משניות של המאזנות:
1. ירידת אף המטוס ואובדן גובה עקב אובדן חלק מהעילוי בשל הטיית הכנפיים.
2. סבסוב הפוך לכיוון הגלגול, עקב תופעת "גרר מאזנות".

כיצד מתרגלים באופן מעשי?
בעת ההדגמה נטה את מוט ההיגוי לצד ימין.
כעת נראה שכנף ימין יורדת וכנף שמאל עולה וכיוון הטיסה משתנה.
ונראה את ההשפעות המשניות - אף המטוס והגובה יורדים, המהירות עולה והמטוס מאבד גובה עקב "נפילת" האף. וכן נבחין שהכנפיים מגלגלות לכיוון אחד והאף "מצביע" לכיוון הפוך.


3.הגה הכיוון
ממוקם בזנב המטוס ומשפיע על ציר הגובה של המטוס ועל סבסוב המטוס.
השפעה ראשונית – סבסוב אף המטוס שמאלה וימינה


השפעות משניות:
1. גלגולנובע מכך שהכנף החיצונית לכיוון הפניה עושה דרך ארוכה יותר מהכנף הפנימית. מכיוון ששתי הכנפיים מסתובבות באותו זמן אז יש יותר זרימת אוויר על הכנף החיצונית ולכן נוצר יותר עילוי. מצב זה יוצר תנועת גלגול לכיוון הסבסוב.
2. צלילה ספיראלית שנוצרת עקב גלגול מתמשך שהוא תוצאת הסבסוב.

כיצד מתרגלים באופן מעשי?:
נלחץ על דוושת ימין ונבחין כיצד המטוס מסבסב ימינה (אף המטוס זז ימינה) ונכנס למצב של גלגול.
נראה שמכשירי הטיסה מגיבים: כיוון הטיסה משתנה.
לאחר תחילת הגלגול ונפילת אף המטוס - המהירות עולה, והגובה יורד.
ככל שנמשיך את מצב הטיסה, המטוס יכנס למצב של צלילה ספיראלית.


4. מצערת
המצערת משפיעה על מהירות סיבובי המנוע ולכן, שינוי כח המנוע ישנה את מהירות תנועת המדחף וזרם האוויר המגיע מהמדחף. שינויים אילו משפיעים על מצבי הטיסה של המטוס.
פתיחת כח מנוע יוצרת זרימת אוויר נוספת לאחור שמעלה את זרימת האוויר על הכנפיים ומכאן יוצרת עוד עילוי ומומנט לטיפוס לגובה.
בנוסף, פתיחת כח המנוע יוצרת זרימת אוויר לולייניי (הקרוי גם slip atrem) על הגה הכיוון וגורמת לסבסוב של אף המטוס שמאלה.
בעת הורדת כח מנוע מהירות תנועת המדחף וזרימת האוויר יורדים ולכן נוצרת תגובה הפוכה – המטוס ישאף להנמיך ויסבסב ימינה
.

כיצד מתרגלים באופן מעשי?
נדחוף את המצערת פנימה לכח מנוע מלא ונראה עלייה בסל"ד. אף המטוס יעלה ויתחיל לסבסב שמאלה. הגובה יתחיל לעלות ונראה שכיוון הטיסה משתנה.
כעת נעשה פעולה הפוכה ונעביר את כח המנוע לסרק ונראה כיצד אף המטוס יורד ויסבסב ימינה. הגובה יתחיל לרדת וכיוון הטיסה ישתנה.
ההשפעה הראשית הינה שינוי סל"ד המנוע.


השפעות משניות:
1. הרמת / הורדת אף המטוס.
2. סבסוב אף המטוס
3. שינוי מהירות הטיסה

5. מקזז (של הגה הגובה)
המקזז הינו למעשה ההגה של הגה הגובה. כלומר הוא משפיע בעדינות על תפקוד הגה הגובה ומאפשר לנו בתפעול נכון לכוון בעדינות את מצב הטיסה שלנו ומקל על הטייס בשמירה על מצבי האף המבוקשים.

כיצד מתרגלים באופן מעשי?
לאחר ייצוב המטוס לטיסה ישרה ואופקית, נסובב את המקזז לכיוון מסוים. התוצאה תהיה שינוי במצב אף המטוס ומכאן שינוי גובה ומהירות. סיבוב המקזז לצד השני יביא לתוצאה הפוכה במצב אף המטוס בשינוי הגובה ובמהירות.

6. מדפים
המדפים בעצם משנים את תצורת הכנף (פרופיל הכנף) ומכאן משנים את הכוחות הפועלים על המטוס. הורדת המדפים מייצרת עילוי (והתנגדות). העלאת המדפים מורידה את העילוי (ומאפשרת העלאת המהירות).

כיצד מתרגלים באופן מעשי?
לאחר ייצוב המטוס לטיסה ישרה ואופקית, נוריד את המדפים בהדרגה ל-30 מעלות. התוצאה תהיה עליית אף המטוס ומכאן שינוי גובה ומהירות. לאחר התיישרות והתאמת הטיסה לישרה ואופקיה (עדיין עם המדפים), נעלה חזרה את המדפים ונראה כיצד מקבלים תוצאה הפוכה – ירידה במצב אף המטוס, שינוי הגובה והמהירות.

כללי - תפעול הגאים נכון
1. יש להימנע מתפעול ההגאים ב"מכות" ותנועות חטופות. יש להטיס את המטוס על ידי הסטת מוט ההיגוי בעדינות ובסבלנות.
2. יש לבצע תנועה נגדית בכדי לעצור את המגמה שהתפתחה. לדוגמא: כאשר אנו מגלגלים את המטוס ימינה, עם הגעת המטוס לזווית ההטיה הרצויה, יש לבצע תנועה נגדית שמאלה במוט ההיגוי לבלימת המשך מגמת הגלגול

שתי טעויות נפוצות
1. בלבול בין השפעות ראשיות ומשניות של גלגול וסבסוב.
2. שכחה של תגובת המכשירים בעת שינוי הגובה או הכיוון.

המאמרים כאמור נכתבו על ידי רון בנטון אשר הינו מדריך טיסה בכיר (CFII).  תדריכים אלו נכתבו בהתבסס על הניסיון המקצועי הרב ומתוך אלפי שעות הניסיון בהדרכת טיסה.
לשאלות בנושאים מקצועיים, ניתן לפנות ישירות לרון בנטון בטלפון 054-577722